A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Голобська громада
Волинська область, Ковельський район

«Детальний план території розміщення і будівництва об’єктів енергетичної інфраструктури по вул. Ткача в смт Голоби, Ковельського району»

Дата: 11.03.2020 09:44
Кількість переглядів: 399

ЧАСТИНА І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

 1. Вступ.

Детальний план території для будівництва об’єктів енергетичної інфра-структури по вул. Ткача в межах смт. Голоби Ковельського району Волинської області розроблений на підставі Закону України №3038-VI від 17.02.2011р. “Про регулювання містобудівної діяльності», стаття №19; рішення Голобської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. від 16.червня 2016 року, №10/19, згідно замовлення від Голобської селищної ради стосовно вико-ристання резервної території для будівництва енергетичного поля об’єкту альтернативної енергетики – станції з використанням енергії сонця - на визна-ченій проектом земельній ділянці, з метою уточнення у більш крупному масштабі фрагменту «Схеми планування території Ковельського району Волинської області» з визначенням параметрів забудови окремих земельних ділянок та ін., відповідно до п. 4.1 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад  та зміст деталь-ного плану території»; Закону України №3038-VI від 17.02.2011р. “Про ре-гулювання містобудівної діяльності”, стаття №19; ДБН 360-92** “Планування і забудова міських і сільських поселень”; ДБН Б.1.1- 14:2012 “Склад та зміст детального плану території”; ДержСанПіН173-96 “Санітарні правила плану-вання та забудови населених пунктів”; ДБН В.2.3-5-200 “Вулиці та дороги населених пунктів” і ін.  на основі таких критеріїв:

- уточнення у більш крупному масштабі фрагменту генерального плану населеного пункту, уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згід-но з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

- визначення містобудівних умов та обмежень;

- попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;

- створення транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць для паркування транспортних засобів;

- охорони та поліпшення стану навколишнього середовища.

 

2.  Аналіз містобудівної ситуації, яка склалась, та характеристика земельної ділянки, що розглядається.

  Вибрана земельна ділянка, площею 0,4000 га розташована в межах     смт. Голоби, в його південній частині, за 300,0 м на захід від вул. Ткача на зем-лях резерву Голобської селищної ради, призначених для підприємств інженер-но-комунального обслуговування селища (категорія земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення) згідно діючого генерального плану селища. Ділянка обмежена:

- з Півночі та Заходу – землі резерву Голобської селищної ради; частково земельні ділянки для ведення садівництва і городництва жителів селища; існуюча водовідвідна канава; землі загального користування (існуюча дорога із заходу);

- з Півдня – землі загального користування (існуючий проїзд); землі резер-ву Голобської селищної ради; частково земельні ділянки для ведення садівництва і городництва жителів селища;

- зі Сходу – існуюча водовідвідна канава; територія КНС; трансформаторна підстанція.

При розробці детального плану території були враховані і використані такі матеріали:

- «Схема планування території Ковельського району Волинської області» М1:25000, розроблена Українським науково-дослідним і проектним інститутом цивільного будівництва ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬ-БУД», м. Київ, відповідним чином погоджена і затверджена на черговій сесії Ковельської РДА Волинської області 25грудня 2015 року, рішення № 2/16;

-   №181 «Проект  планіровки та забудови с. Голоби. Генеральний план. Перша черга забудови», розроблений Волинською філією державного проектного інституту «Діпромісто» - ВАТ Волинський «Діпроміст»,     м. Луцьк, у 1966 році, відповідним чином погоджений та затверджений на черговій сесії Голобської селищної ради у 1970 році;

-   топографічний план України в межах даної місцевості масштабу 1:100000.

 • топографічний план території в межах смт. Голоби масштабу 1:25000;

-   топографо-геодезичний план фрагменту території масштабу 1:500.

     Площа, розміри та конфігурація земельної ділянки для будівництва об’єктів енергетичної інфраструктури по вул. Ткача в межах смт. Голоби, відповідають вимогам ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» та забезпечують оптимальну орієнтацію проектованих об’єктів і нормативну інсоляцію приміщень будинків, що оточу-ють місце наміченого будівництва; забезпечується влаштування зручних підхо-дів та під’їздів, організація благоустрою з належним рівнем інженерного забез-печення та озелененням.

           Вибрана територія відноситься до категорії земель промисловості, транс-порту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення і дозволяє розмістити об’єкти містобудування з урахуванням вимог ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-15-2005, ДержСанПіН173-96.

 

 2.1. Характеристика існуючої забудови та використання територій

Голоби – селище міського типу районного підпорядкування, що знаходиться в північно-західній частині Волинської області і у південній частині району, на відстані 27 км від районного центру - м. Ковеля та 47 км від обласного центру – міста Луцька. Територія селища, згідно плану його земель, складає близько 5,15 км. кв.

Згідно даних Всеукраїнського перепису населення, станом на 2011 рік чисельність постійного населення cмт. Голоби складала 4160 осіб.

Майже все працездатне населення Ковельського району зайняте в сільському господарстві. Частина населення працює на підприємствах міста Ковеля, на сезонних роботах в Україні та за кордоном.

Смт. Голоби має централізовану систему водопостачання. Централізована система каналізації є в районах кварталів багатоповерхової житлової забудови. Голобська селищна рада має централізоване газопоста-чання. Електропостачання здійснюється від існуючої електропідстанції 110/35 кВт., розташованої в північній частині селища.

Рельєф поверхні селища відносно рівнинний, не роздроблений плоскою річною сіткою і малою кількістю заболочених ділянок. Загальне  пониження рельєфу спостерігається в північно-західному напрямку - до долини                   р. Прип’ять. Найбільш високі відмітки рельєфу мають місце у центральній частині селища.

Дана територія в по вул. Ткача – не підтоплюється.

   Вибрана земельна ділянка знаходяться у південній частині селища. На даний час - це територія не надана у власність чи користування - землі резерву Голобської селищної ради призначені для підприємств інженерно-комунального обслуговування селища (категорія земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення); частково земельні ділянки для ведення садівництва і городництва жителів селища; існуючі водовідвідні канави; землі загального користування та ін. в межах  смт. Голоби Ковельського району.

Територія, запропонована для будівництва об’єктів енергетичної інфра-структури на даний час вільна від забудови. Існуюче використання вибраної території – землі резерву Голобської селищної ради; частково земельні ділянки для ведення садівництва і городництва жителів селища.

Зелені насадження вибраної місцевості не мають екологічної цінності (чагарники, хворі дерева). Молоді дерева, в хорошому стані, максимально зберігаються, якщо місця, на яких вони розміщені не підлягають забудові або мощенню. Після завершення робіт по вертикальному плануванню, на початку робіт по благоустрою території, необхідно зробити компенсаційні насадження, кількість яких не повинна бути меншою, ніж сума зрізаних дерев.

Вибрана територія частково потребує робіт по організації вертикального планування. У більшості це підсипка, та вирівнювання майданчиків у понижених місцях (вказівки див. розділ 2.3).

 

2.2. Характеристика інженерно-транспортної інфраструктури

        Інженерно-транспортна інфраструктура даного району частково сформо-вана, що дозволяє виконати інженерне забезпечення об’єктів енергетичної інфраструктури від інженерних мереж, які проходять в районі вибраної території – на північ та схід від території, яка підлягає благоустрою.

Інженерне забезпечення об’єктів енергетичної інфраструктури пропо-нується вирішити таким чином:

 • водопостачання: від індивідуального трубчатого колодязя.

Є можливість підключення від існуючих мереж згідно ТУ;

 • каналізація: індивідуально - септик (герметичний колодязь);
 • опалення: індивідуальне автономне від енергетичного поля об’єкту альтернативної енергетики – станції з використанням енергії сонця (альтернативні джерела);
 • електропостачання: індивідуальне автономне від енергетичного поля об’єкту альтернативної енергетики – станції з використанням енергії сонця (альтернативні джерела);
 • відведення дощових вод: відкрите - організовано від стін будівель по

вимощенню на майданчики, по проїздах, на існуючий рельєф - у водовідвідні канави та штучні акумулюючі водойми, що знаходяться за межами – навколо території, яка підлягає благоустрою. В понижених місцях на тротуарах, доріжках та майданчиках передбачити розриви у бордюрних каменях для відводу зливових вод на газони, зелені зони та по рельєфу;

- саночищення: сухе сміття, побутові відходи будуть збиратись в переносні сміттєзбірники і вивозитись сміттєвозами, згідно угод із місцевою комунальною службою та графіком збору сміття, на сміттєзвалище селища.

           Для обслуговування даної території комунальному підприємству необхідно мати автомашину для вивезення сміття і асенізаційну машину, місця закритої та відкритої стоянок яких повинні бути передбачені на виробничо - господарській території підприємства.

Підключення до існуючих та проектованих мереж відбуватиметься у відповідності до технічних умов, виданих власниками (експлуатуючими організаціями).

 

 

2.3. Інформація щодо інженерно-будівельних та екологічних умов району будівництва

 Рельєф даної території - спокійний. Загальне  пониження рельєфу спостерігається в південно-східному напрямку. Рельєф вибраної земельної ділянки частково потребує робіт по організації вертикального планування. В основному - це підсипка та вирівнювання майданчиків у понижених місцях.

 

Червоні вертикальні відмітки земельної ділянки для будівництва об’єк-тів енергетичної інфраструктури пропонуєтся ув’язати з відмітками суміжних територій  з метою забезпечення відведення дощових вод та виключення мож-ливості підтоплення. У місцях розпланування майданчиків, проїздів, тротуарів та вимощення планування рельєфу проводити до відмітки низу конструкції мо-щення. При розплануванні ділянки під газон, грунт не досипати до проектної відмітки на глибину рослинного шару, що становить 0,15 м. На ділянках насипу грунту 0,3 м і вище – зрізати верхній рослинний родючий шар на глибину     0,15 м. Тимчасово складувати грунт на землях загального користування. Родючий рослинний грунт використати за призначенням.

Грунти ділянки – супіщані. Грунтові  води залягають на глибині  від 1,5 до 2,0 м від існуючої поверхні землі. Для проектованих будівель і споруд пропонуються стрічкові монолітні фундаменти. Тип фундаментів остаточно вибрати з врахуванням несучої здатності грунтів, визначеної геологічними вишукуваннями на стадіях проект, робочий проект.

Екологічні та санітарно-гігієнічні умови району задовільні. Проекто-вані об’єкти не належать до списку додатку Е (ДБН А.2.2-1-2003) як об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку і не вимагають розробки розділу ОВНС у складі робочого проекту.

Планувальні обмеження, що розповсюджуються на земельну ділянку:

 • протипожежні та санітарні розриви до навколишніх сусідніх та суміжних будівель і споруд - дотримуються, відповідно до вимог ДБН В1.1-7-2002; ДБН 360-92*, ДержСанПіН 173-96;
 • Охоронна зона гілки інженерних мереж напірної каналізації - дотримується від зовнішньої стінки крайнього трубопроводу у обидва боки до фундаментів будівель і споруд - 5,0 м = 10,9 м .

 

Вимог до територій, будинків, споруд, які потрапляють у зону впливу об’єктів  містобудування  в разі реалізації наміру забудови – немає.

3. Пропозиція щодо розташування об’єкту

Детальним планом території (ДПТ) розроблені наступні пропозиції для будівництва об’єктів енергетичної інфраструктури по вул. Ткача в межах   смт. Голоби Ковельського району Волинської області, що показані на аркушах ГП.

Пропонується будівництво енергетичного поля об’єкту альтерна-тивної енергетики – станції з використанням енергії сонця - на визна-ченій проектом земельній ділянці; допоміжних підсобних приміщень; озеленених територій, де не передбачена забудова (див. аркуші: 3 - 5).

Забудова передбачається одноповер­хова з максимально зблокова-ними допоміжними підсобними приміщеннями та спорудами енергетичного поля.

 

ДПТ передбачається задіяти для будівництва об’єктів енергетичної інфраструктури - 1 (одну) земельну ділянку, площею 4000,0 м. кв. (див. техні-ко-економічні показники на аркуші 4).

Даним проектним рішенням пропонується на затвердження генеральний план для будівництва об’єктів енергетичної інфраструктури, з благоустроєм земельної ділянки в одну чергу.

Зовнішнє пожежогасіння об’єктів містобудування даної території буде здійснюватись силами існуючої компанії «Міжгосподарський опорний пункт пожежної охорони смт. Голоби», що знаходиться у радіусі 3 км доступності до території житлового кварталу садибної забудови: пожежні машини та черговий персонал у відповідно обладнаних приміщеннях.

Розділ зовнішнє пожежогасіння буде розроблений у складі частини проекту «Водопостачання».

Під'їзд до об’єктів даної території пропонується  влаштувати зі сторони існуючого проїзду від вул. Ткача із твердим покриттям (див. аркуш 4). Конкретні вимоги щодо рішень по влаштуванню радіусів та смуг примикань заїздів – виїздів, тощо, будуть враховані на наступних стадіях проектування (проект, робочий проект), відповідно до техумов, виданих службою автомобільних доріг та УМВС ВДАІ України у Волинській області.

 

                    4. Основні техніко-економічні показники об’єкта містобудування,

які характеризують намір забудови.

Об’єкти містобудування, що розміщуються на вибраній території – будівлі та споруди для обслуговування та експлуатації енергетичного поля об’єкту альтернативної енергетики – станції з використанням енергії сонця. Загальна площа забудови – 77,4 м. кв. (1,9 %). Максимальна висота - 3,0 м.

Всі приміщення будуть обладнані у відповідності з робочими процесами. Категорія приміщень по вибухонебезпечності – Д. Категорія виробничого процесу – 1а. Режим роботи об’єкту - одна зміна.

Кількість працюючих -  2 особи, в тому числі:

                                                                            працівники       - 1 чол; 

тех. персонал   - 1 чол. 

 

5. Вимоги до оцінки впливу об’єкту на навколишнє

природне середовище.

   При проектуванні об’єктів необхідно передбачити заходи з охорони навколишнього   природного   середовища.

 Мінімальний перелік рекомендованих до застосування в проекті заходів з охорони навколишнього середовища є такий:            

- влаштування вертикального планування території з метою руху дощових та талих вод;

               - зменшення пилоутворення за рахунок зелених насаджень.

 

 

 

 

6. ОСНОВНІ  ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНІ  ПОКАЗНИКИ.

п.п.

Назва   показників

Один. вим.

Кількість

в межах ділянки

за межами ділянки

 1.  

Площа ділянки, яка підлягає благоустрою, для будівництва об’єктів енергетичної інфра-структури по вул. Ткача в межах смт. Голоби Ковельського району Волинської області.

га

 

0,4000

 

 

 1.  

Загальна площа  забудови,

у тому числі:

м2

77,4

 

 

- допоміжні підсобні приміщення

 

- ІІ -

45,0

 

 

- споруди енергетичного поля

 

- ІІ -

32,4

 

 1.  

Відсоток забудови

 

%

1,9

 

 1.  

Площа озеленення

 

м2

3236,4

 

 1.  

Відсоток озеленення

 

%

80,9

 

 1.  

Площа мощення, 

у тому числі:

м2

686,2

 

 

- щебневе мощення проїздів та майданчиків

- ІІ -

528,2

352,1

 

- піщано-гравійне мощення майданчиків

- ІІ -

158,0

 163,0

 1.  

Відсоток мощення

 

%

17,2

 

 

 

          Додаткові основні техніко-економічні показники дивитись на  аркуші 4.

План інженерних мереж з підрахунком потужностей та витрати матеріалів буде розроблено окремим проектом після погодження плану забудови.

 

Після відповідних погоджень та належним чином проведеного громадського обговорення, ДПТ подати на затвердження Голобською селищною радою у відповідності з чинним законодавством.


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь