A A A K K K
для людей із порушенням зору
Голобська громада
Волинська область, Ковельський район

Гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради повторно оголошує конкурс на заміщення посади директора загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Поповичі

Дата: 13.08.2019 10:43
Кількість переглядів: 416

Гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради повторно оголошує конкурс на заміщення посади директора загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Поповичі, що знаходиться за адресою: вул.. Мартинюка, с.Поповичі Ковельського району Волинської області.

 

Директором загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Поповичі може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджають виконанню професійних обов’язків.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, подають в гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради наступні документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

довідку про відсутність судимості;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

інші документи, які підтверджуватимуть професійні та/або моральні якості (за бажанням учасника конкурсу).

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі – з 13.08.2019р. по 02.09.2019р.

Документи подаються начальнику гуманітарного відділу виконавчого комітету Голобської селищної ради Руднік Ірині Вікторівні. Детальна інформація за тел..92137, e-mailosvitagoloby@gmail.com.

 

Конкурсний відбір складається з таких етапів:

- прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

- перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам, допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

- ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

- проведення конкурсного відбору;

- визначення переможця конкурсу та оприлюднення результатів конкурсу.

 

Конкурсний відбір переможця здійснюється за результатами:

перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року в формі письмового тестування;

перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перелік тестових питань для кандидатів на посаду директора загальноосвітньої школи І-ІІ ст.. с.Поповичі

 

1. Відповідно до Конституції України, хто має право на освіту в Україні?

2. Відповідно до Конституції України, яка освіта в Україні є обов'язковою?

3 Відповідно до Закону України «Про освіту», стандарт освіти визначає:

4 Згідно із Законом України «Про освіту», основою для розроблення освітньої програми є:

5 Відповідно до Закону України «Про освіту», освітня програма містить такі структурні компоненти:

6 Відповідно до Закону України «Про освіту» наскрізні освітні програми – це програми, які:

7 Відповідно до Закону України «Про освіту» для осіб з особливими освітніми потребами освітні програми можуть мати:

8 Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року центральне місце в системі освіти належить:

9 Нова українська школа відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року працює на засадах:

10 Яка роль учителя в Новій українській школі відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?

11 Згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року виховний процес має орієнтуватися на гідність, чесність, справедливість, турботу, повагу до життя, повагу особистості до себе та інших людей, які відносяться до:

12 Який з чотирьох принципів, наведених нижче, не є принципом педагогіки партнерства, згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?

13 У скільки етапів відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року планується проведення реформування загальної середньої освіти в Україні?

14 Відповідно до законодавства, хто може здійснювати управління закладом освіти?

15 Скільки рівнів відповідно до Закону України «Про освіту» має повна загальна середня освіта?

16 Що таке автономія закладу освіти (відповідно до Закону України «Про освіту»)?

17 Які Ви знаєте види автономії закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?

18 Ким затверджується статут закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»?

19 Відповідно до Закону України «Про освіту», хто зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти під час ліквідації закладу освіти?

20 Заклад освіти як суб’єкт господарювання не може діяти в одному з таких статусів:

21 Для чого потрібно відповідно до Закону України «Про освіту» забезпечувати на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності - на веб-сайтах засновників) відкритий доступ до інформації та документів закладу освіти?

22 Відповідно до Закону України «Про освіту» інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через:

23 За ініціативною кого створюються органи громадського самоврядування закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?

24 Відповідно до Закону України «Про освіту» державно-громадське управління у сфері освіти це:

25 Суб’єктами громадського нагляду (контролю) є:

26 Безпосередньо в закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися з дозволу:

27 Збір первинної статистичної інформації у сфері освіти та її оброблення здійснює:

28 Що таке конфіденційна інформація відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?

29 Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

 

Зразок ситуаційного завдання для кандидатів на посаду директора загальноосвітньої школи І-ІІ ст.. с.Поповичі

 

 1. У педагогічному колективі неодноразово порушували питання необхідності обговорення проекту річного плану закладу освіти. Педагоги скаржилися, що адміністрація сама планує, не цікавиться думкою колективу, який має цей план виконувати. Цього навчального року Ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання річного плану на наступний  навчальний рік. Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність.

 

 1. Моральний клімат будь-якого колективу має пряме відношення до продуктивності праці та коефіцієнту корисної дії цього колективу. У чому, на Вашу думку, полягає роль керівника як управлінця персоналом відповідно до нової моделі управління людськими ресурсами в системі освіти?

 

Критерії оцінювання

тестування на знання законодавства України у сфері освіти, ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти на конкурс на посаду директора загальноосвітньої школи І-ІІ ст.. с.Поповичі

 

І. Тестування

 1. Тестування містить 20 тестових завдань, які формуються із загального переліку питань..

 2. Кожне тестове завдання передбачає чотири варіанти відповідей, лише одне з яких є правильним.

 3. Тестування проходить письмово не довше 20 хвилин у присутності членів комісії.

 4. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

  • один бал надається за правильну відповідь;

  • нуль балів – за неправильну відповідь.

 5. Кандидати, які за результатами тестування набрали 14 і менше балів, не допускаються до вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

 6. Кандидати, які набрали 15 і більше балів, допускаються до вирішення письмового ситуаційного завдання.

 

ІІ. Ситуаційні завдання.

 

 1. Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 15 хвилин.

 2. Кандидат обирає одне із запропонованих трьох варіантів ситуаційних завдань шляхом витягування його із запакованого конверту під час проведення конкурсного відбору.

 3. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

2 бали – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів – кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

 1. Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал нижче 1 за однією з вимог вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

 

 

ІІІ. Презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти. Виступ повинен тривати не більше 7 хвилин.

Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти;  

1 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти;  

0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

Кандидати, які під час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали середній бал нижче 1 вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

 

Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, виставлених кожному кандидату за результатами оцінювання перевірки знання законодавства, розв’язання ситуаційних завдань та презентації.

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

У разі набрання кандидатами однакової кількості балів визначення переможця здійснюється таємним голосуванням членів комісії бюлетенями.

У разі рівного розподілу голосів під час таємного голосування бюлетенями вирішальним у визначенні переможця є голос голови конкурсної комісії.

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь