Костел Архангела Михаїла (Archangel Michael Church)

 

Костел Архангела Михаїла.

Римо-католицький костел Архангела Михаїла був збудований 1700 року Підляським підстолієм Стефаном Ярузельським, проте невдовзі храм був зруйнований у ході Північної війни зі Швецією. Нову будівлю заклав Юзеф Ярузельський у 1711 році й будівництво тривало до 1718 року (за іншими даними – до 1728 року). Початково однонавна будівля храму виявилася затісною, тому в 1783 році тодішній власник Голоб – останній Чернігівський воєвода Людвік Вільга – добудував дві бічні каплиці так, що костел у плані набув форми хреста. А вже 24 квітня 1786 року в будівлю влучила блискавка та від пожежі постраждала храмова вежа.

Тож Людвік Вільга заново відбудовує костел у 1793 році. Не пізніше того ж часу були змуровані й інші будівлі храмового комплексу: одноповерховий будинок плебанії та дзвіниця, що відділяли подвір’я від вулиці, стайня та двоповерховий, квадратний у плані будинок священика.

Тоді ж, у 1790-х роках інтер’єр храму прикрасили фрески у стилі рококо, виконані, найімовірніше, рукою отця-тринітарія Юзефа Прехтля. А відбудований костел консекрував Луцько-Житомирський єпископ Каспер Цецішовський у 1802 році. Невдовзі при костелі було відкрито парафіяльну школу, закриту після Листопадового повстання 1830-1831 років та відновлену на короткий час із 1862 року, а також певний час при храмі функціонував шпиталь. Поряд з костелом також знаходився дерев’яний будинок органіста. В такому стані Михайлівський костел перебував до Першої світової війни.

Під час окупації німецькими військами генерала Еріха Людендорфа в двоповерховому будинку на території костелу розміщувався штаб німецької армії. Будівля храму дуже постраждала: спершу солдати розібрали муровану дзвіницю, а в 1916 році підірвали храмову вежу через постійні артилерійські обстріли з боку російської армії. Після війни в Голобах затримався відділ саперів армії генерала Юзефа Галлера під командуванням Людвіка Янушкевича, котрий взявся ремонтувати зруйнований костел разом із парафіянами. Було відновлено підмурівок храмової вежі та відбудувано її з дерева у значно скромнішому масштабі. В 1938-1939 роках краківський художник Єжи Островскі з дружиною також реставрували фрески всередині костелу.

В ході Другої світової війни будівлі костелу не постраждали, проте з приходом Червоної армії та радянської влади в 1944 році храм зачинено та перетворено на склад. Тривалий час там зберігали мінеральні добрива. І тільки 21 травня 1992 року костел спершу було передано православній громаді, а з 1997 року – римо-католицькій. Проте ще на зламі 80-90-х років костел почав реставруватися з ініціативи уряду Республіки Польща. Спершу на основі малюнка Казимира Войняковського за 1797 рік було відбудовано костельну вежу та замінено дахівку, а 1999 року законсервовано фрески. Повноцінну реставрацію барокових фресок у бічних каплицях костелу було проведено протягом 2000-2002 та 2003-2006 років під керівництвом Данути Коморовської-Столі. А потому відновлено купол над вежею. Наразі костелом Архангела Михаїла в Голобах опікуються отці-францисканці з ковельської парафії св. Анни.

Фото без опису

Фото без описуФото без описуФото без опису

 Archangel Michael Church.

The Roman Catholic Church of Archangel Michael was built in 1700 by the Podlaskie Stefan Jaruzelski, but the church was soon destroyed during the Northern War with Sweden. The new building was laid by Józef Jaruzelskyi in 1711, and construction continued until 1718 (according to other sources, until 1728). Initially, the one-nave building of the church turned out to be cramped, so in 1783 the then owner of Golob - the last Chernihiv voivode Ludwik Vilga - added two side chapels so that the church took the shape of a cross in plan. And already on April 24, 1786, the building was struck by lightning and the temple tower suffered from a fire.

So Ludvik Wilga rebuilt the church in 1793. No later than the same time, other buildings of the temple complex were also bricked up: a one-story presbytery house and a bell tower that separated the courtyard from the street, a stable and a two-story square priest's house.

At the same time, in the 1790s, the interior of the church was decorated with frescoes in the Rococo style, executed, most likely, by the hand of the Trinitarian father Józef Prechtl. And the rebuilt church was consecrated by Lutsk-Zhytomyr bishop Kasper Tsetsishovsky in 1802. Soon, a parish school was opened near the church, which was closed after the November Uprising of 1830-1831 and restored for a short time from 1862, and for a certain time a hospital functioned near the church. The organist's wooden house was also located next to the church. St. Michael's Church was in that condition until the First World War.

During the occupation by the German troops of General Erich Ludendorff, the headquarters of the German army was located in a two-story building on the territory of the church. The church building suffered a lot: first, the soldiers dismantled the brick bell tower, and in 1916 the church tower was blown up due to constant artillery fire from the Russian army. After the war, a division of sappers of the army of General Józef Haller under the command of Ludwik Januszkiewicz stayed in Goloby, and then Ludwik Januszkiewicz began to repair the destroyed church together with the parishioners. The foundation of the temple tower was restored and it was rebuilt from wood on a much more modest scale. In 1938-1939, the Krakow artist Jerzy Ostrowski and his wife also restored the frescoes inside the church.

During the Second World War, the church buildings were not damaged, but with the arrival of the Red Army and Soviet power in 1944, the church was closed and turned into a warehouse. Mineral fertilizers were stored there for a long time. And only on May 21, 1992, the church was first handed over to the Orthodox community, and from 1997 - to the Roman Catholic community. However, at the turn of the 80s and 90s, the church began to be restored at the initiative of the government of the Republic of Poland. First, the church tower was rebuilt and the roof replaced on the basis of a drawing by Kazimir Wojniakovsky in 1797, and the frescoes were conserved in 1999. Full restoration of the baroque frescoes in the side chapels of the church was carried out in 2000-2002 and 2003-2006 under the leadership of Danuta Komorovska-Stoli. And then the dome above the tower was restored. Currently, the church of Archangel Michael in Goloby is cared for by the Franciscan fathers from the Kovel parish of St. Anna

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь