A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Голобська громада
Волинська область, Ковельський район

Стратегія розвитку Голобської ОТГ 2016-2026

Дата: 12.03.2020 08:02
Кількість переглядів: 635

Стратегічний план розвитку Голобської громади до 2026 року

(Голобської об‘єднаної територіальної громади)

 

Дорогі земляки!

 

Голобська  селищна об’єднана територіальна громада утворена 14 серпня 2015 року в рамках адміністративно-територіальної реформи  та відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Мешканці дев’ятнадцяти населених пунктів з центром у смт Голоби утворили нову адміністративну одиницю. Обравши на чергових виборах селищного голову,депутатів ради, з
01січня 2016 року відповідно до вимог чинного законодавства громада здійснює свою діяльність з новим податковим кодексом, з новими повноваженнями, з більш потужним фінансовим ресурсом,а відповідно і з новими викликами,проблемами та шляхами їх вирішення.

Плануючи розвиток інфраструктури громади, дуже важливим і ключовим є виявлення реальних потреб жителів, бачення проблем їх очима,визначення пріоритетів у вирішенні тих чи інших проектів. Саме тому, формуючи та створюючи головний стратегічний документ розвитку нашої території, ми намагались залучити якомога ширше коло жителів громади до співпраці,обговорення,дискусії,до живого діалогу задля написання максимально реального та якісного соціально-економічного  плану розвитку нашої об’єднаної громади. Люди різних професій,віку, політичних поглядів,віросповідання пропонували своє бачення спрямування зусиль влади та приймали виважені рішення щодо пріоритетів та векторів розвитку населених пунктів у яких вони проживають. Хто ж краще знає проблеми села,як не його мешканці.

Щиро вдячний усім небайдужим мешканцям сіл та селища,хто активно долучився до створення та написання стратегічного плану розвитку нашої громади, реального далекоглядного планомірного шляху розвитку нашого спільного дому.

На моє глибоке переконання, спільно плануючи, нам разом під силу реалізувати усе задумане, що стане новим поштовхом та віхою у розвитку інфраструктури та покращенню якості життя жителів Голобської об’єднаної територіальної громади.

Успіхів нам та віри у свої сили!

 

Селищний голова

Сергій Володимирович Гарбарук

 

 

 

 

Підготовлений

ВОГО «Асоціація регіонального розвитку» та Обласною молодіжною громадською організацією «Волинський Інститут Права» в рамках програмної ініціативи МФВ

 «Демократична практика”

 

 

 

 

1. Розвиток місцевої економіки та економічної спроможності громади

1.1. Покращення можливостей для розвитку малого бізнесу та залучення інвестицій

2.1. Підвищення доходів сільських домогосподарств

1.2. Розвиток туризму

2.2. Розвиток інфраструктури сільських територій

2. Розвиток людського потенціалу та  сільських території

2.3. Підвищення якості життя у сільських територіях

«Голобська громада 2016-2026» - активна, інвестиційно приваблива та водночас екологічно чиста громада в межах Поліської низовини, територія екологічного сільського господарства. Громада економічно активних людей, підприємців та фермерів, де легко відкрити та вести свій власний бізнес. Туристично приваблива територія (пам'ятки архітектури XVIII-початку XX століть). Громада щирих і привітних людей, затишна і комфортна для проживання, бізнесу та відпочинку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Стратегічні, операційні цілі та завдання

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

1. Розвиток місцевої економіки та економічної спроможності громади

 

1.1. Покращення можливостей для розвитку малого бізнесу та залучення інвестицій

1.1.1. Підготовка об‘єктів для залучення інвестицій

1.1.2. Удосконалення процедур залучення інвестицій

1.1.3. Популяризація інвестиційних можливостей громади

1.1.4. Покращення інфраструктури підтримки бізнесу

1.1.5. Розвиток комунальних підприємств громади

1.2. Розвиток туризму

1.2.1. Створення нових туристичних продуктів

1.2.2. Популяризація туристичних можливостей

2. Розвиток людського потенціалу та  сільських території

 

2.1. Підвищення доходів сільських домогосподарств

2.1.1. Запровадження нових культур та технологій у фермерському та дрібнотоварному сільськогосподарському виробництві, у т.ч. у домогосподарствах

2.1.2. Підтримка розвитку сільськогосподарської  кооперації

2.2. Розвиток інфраструктури сільських територій

2.2.1. Покращення інфраструктури водозабезпечення та водовідведення сільських територій

2.2.2. Покращення транспортної доступності для розблокування економічного або соціального розвитку сіл

2.2.3. Покращення управління твердими побутовими відходами

2.3. Підвищення якості життя у сільських територіях

2.3.1. Підвищення якості послуг мережі освітніх закладів

2.3.2. Підвищення якості послуг закладів охорони здоров‘я

2.3.3. Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб та здорового способу життя

2.3.4. Підвищення поінформованості та самоорганізації сільського населення

 

 

 

 

 

 

 

Стратегічна ціль 1. Розвиток місцевої економіки та економічної спроможності громади

 

Голобська громада володіє природними ресурсами (корисні копалини і глини, чорноземи), інфраструктурними об‘єктами та вільними земельними ділянками несільськогосподарського призначення, які можуть бути запропоновані для інвесторів. Наявність стадіону «Дружба» є додатковою сильною стороною у питанні культурного розвитку. З урахуванням поступового потепління українського інвестиційного клімату, у середньостроковій перспективі можна очікувати зростання зацікавленості вітчизняних та іноземних інвесторів до створення нових підприємств у нашій країні. Найбільшу користь від цього процесу зможуть отримати ті громади, які вже у найближчий час докладуть зусиль для належної підготовки інвестиційних об‘єктів, забезпечення якісної промоції своїх інвестиційних можливостей, а також максимального спрощення процедур супроводу інвесторів.

Процес об‘єднання спричинив до необхідності по новому подивитися на забезпечення потреб громади та на нові економічні можливості, якими можуть скористатися комунальні підприємства.

Ці та інші можливості були розглянуті членами Робочої групи зі стратегічного планування та знайшли відображення у 2 операційних цілях та 7 завданнях, через які планується досягати цілі.

Діяльність у межах стратегічної цілі 1 повністю узгоджується зі стратегічними цілями 2, 3 та 5 Стратегії регіонального розвитку Волинської області на період до 2020 р.

Досягнення стратегічної цілі пропонується через наступну структуру операційних цілей та завдань.

 

Операційна ціль 1.1. Покращення можливостей для розвитку малого бізнесу та залучення інвестицій

 

Завдання 1.1.1. Підготовка об‘єктів для залучення інвестицій

Голобська громада має ряд об’єктів, які можуть бути запропоновані інвесторам – вільні від забудови земельні ділянки, а також приміщення різного цільового призначення. З метою здійснення контролю над станом нерухомого майна громади та оптимізації ухвалення рішень щодо його використання з урахуванням інтересів всього населення доцільно створення і ведення єдиного Реєстру об'єктів нерухомого майна комунальної власності з систематизованими даними про всі земельні ділянки, будівлі, споруди і приміщення, що знаходяться в комунальній власності. Під Реєстром розуміється інформаційна система, що є впорядкованою відповідно до єдиних методологічних і програмно-технічних принципів сукупністю баз даних про суб'єкти і об'єкти комунальної власності та пов'язані з нею речові права. Основними принципами, на яких повинна базуватися така інформаційна система, виступають:

 • єдина система ідентифікації об'єктів;
 • однократність введення інформації;
 • відповідальність за повноту і достовірність наявної інформації;
 • забезпечення доступу користувачів до інформації та блокування несанкціонованого доступу;
 • періодичне оновлення інформації;
 • забезпечення збереження інформації та незалежності від технічних засобів, що застосовуються.

Реєстри нерухомого майна доцільно вести в розрізі типів об'єктів, наприклад: земельні ділянки; будівлі та споруди; приміщення; об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури та благоустрою; зелені насадження; об'єкти незавершеного будівництва.

Наступний крок після створення Реєстру – оцінити доцільність спрощення правових питань для майбутнього інвестора, а також проведення інженерної інфраструктури до окремих земельних ділянок, які (за результатами оцінки) можуть становити значний інтерес серед інвесторів. 

 

Завдання 1.1.2. Удосконалення процедур залучення інвестицій

Досягнення завдання передбачається шляхом:

 • визначення пріоритетних длягромади видів економічної діяльності для залучення інвестицій;
 • визначення переліку владних послуг та заохочень для інвесторів та обсяг їх надання відповідно до пріоритетності перспективної інвестиції;
 • детальний опис процедур та умов продажу та / або оренди ділянок і майна;
 • розробка типових зразків регуляторних актів та правовстановлюючих документів.

Реалізація інвестиційних проектів і впровадження інвестиційної політики передбачає вирішення комплексу земельно - правових питань:

 • визначення правового режиму землі як територіальної основи економічного розвитку;
 • розробку і затвердження правил регулювання земельних відносин та забудови на принципах приватно-публічного партнерства;
 • визначення територій пріоритетного інвестиційного розвитку громади.

 

Завдання 1.1.3. Популяризація інвестиційних можливостей громади

Маркетинг і промоція інвестиційних можливостей та продуктів громади передбачає:

 • підготовку принаймні двомовних (українська та англійська) маркетингових матеріалів для інвесторів: папка, маркетингова брошура з загальним описом громади та детальні інформаційні листки з описом інвестиційних ділянок;
 • розробку презентацій інвестиційних можливостейгромади, підготовлених в програмі MS PowerPoint;
 • включення в базу даних інвестиційних об’єктів InvestUkraine (Українського центру сприяння іноземному інвестуванню);
 • розробку веб-сторінок (веб-сайту) англійською (при можливості також іншими іноземними) та українською мовами для промоціїгромади як вигідного місця «для ведення бізнесу» та інвестування.

На першій стадії процесу прийняття рішення про інвестування потенційні інвестори шукають попередню інформацію і переглядають різноманітні веб-сайти. Веб-сайт для сприяння залученню інвестицій повинен надавати підготовлену інформацію про громаду, а також посилання на інші джерела. На цьому сайті інвестори повинні отримати всю інформацію, яка їм потрібна, у т.ч. стосовно економічного клімату  громади, планів економічного розвитку, контактну інформацію працівників, які відповідають за залучення інвестицій. Веб-сайт має бути динамічним, багатомовним та зручним для користувача.

 

Завдання 1.1.4. Покращення інфраструктури підтримки бізнесу

Інфраструктура підтримки бізнесу – це сукупність державних, приватних та громадських інститутів (організацій, установ і об'єднань), які обслуговують інтереси суб'єктів підприємницької діяльності й забезпечують їх господарську діяльність та сприяють підвищенню її ефективності. Складність інфраструктури як системи зумовлена різноманітністю функцій, які виконують її складові елементи. Виходячи з потреб Голобської громади, головними інструментами для досягнення цього завдання у найближчій перспективі будуть:

 • створення Центру надання адміністративних послуг,
 • розроблення схеми планування території громади,
 • розробка ІТ-механізмів комунікації влади та громади.

 

 

Завдання 1.1.5. Розвиток комунальних підприємств громади

Передусім, очікується, що комунальні підприємства зможуть покращити надання послуг для мешканців сільських територій у сфері:

 • транспортних перевезень,
 • водопостачання та водовідведення,
 •  
 • управління твердими побутовими відходами,
 • благоустрою.

Досягнення завдання передбачається шляхом проведення таких заходів та проектів, як:

 • оцінка спроможності діючих 5 комунальних підприємств надавати послуги на всій території громади,
 • на основі висновків щодо спроможності – створення нових КП, або реорганізація діючих,
 • матеріально-технічне забезпечення комунальних підприємств для належного виконання функцій.

 

Операційна ціль 1.2. Розвиток туризму

 

Завдання 1.2.1. Створення нових туристичних продуктів

Туризм – одна з галузей економіки, які найшвидше розвиваються. Багато сільських та селищних та міських громад роблять акцент на розвиток туризму, адже:

 • туризм створює прямі та непрямі економічні вигоди;
 • туризм може дати різні соціальні та культурні вигоди;
 • за допомогою туризму можна досягнути екологічних цілей.

Крім цього, розвиток, що базується на туризмі, часто застосовується в громадах, які не мають іншого вибору для стимулювання економічного розвитку. Однак, не слід забувати, що туризм – це також дуже конкурентний вид діяльності. Одного лише бажання розвивати туризм може бути недостатньо. Змінити ситуацію можна лише тоді, коли громада буде відрізнятися від інших, поєднуючи маркетингові технології зі створенням нових туристичних продуктів.

 

 

 1. Садиба Вільгів (18-поч. 20 ст.)

 

Голобська громада має багато історичних пам’яток, рекреаційних та природних об’єктів, серед яких:Михайлівський костел, Садиба Вільгів, Садибний будинок, В'їздна брама до садиби, Георгіївська церква з дзвіницею та будинок залізничної станції, дерев'яна Церква Різдва Богородиців селі Погіньки, ріка Стохід та багато ставків. Однак, розвиток туризму слід розглядати не з позиції максимального збереження об’єктів історико-культурної спадщини, а, передусім, з точки зору заробляння коштів на послугах для туристів. Тому першочерговими кроками для досягнення цього завдання є ідентифікація та консолідація фізичних осіб, підприємств, організацій, які потенційно можуть отримувати додаткові прибутки від надання туристичних послуг та залучення їх до всіх подальших заходів з розвитку туризму. Наступний крок – підготовка нових туристичних продуктів на основі вже наявного потенціалу громади; виконання комплексу заходів для передачі на баланс Голобської селищної ради приміщення пам’ятки архітектури Будинок Садиби Вільгів для подальших ремонто-реставраційних робіт ТзОВ «Садиба Вільгів».

 

Завдання 1.2.2. Популяризація туристичних можливостей

Туристичний потенціал сам по собі не є фактором розвитку, якщо його ефективно не задіяти. Туристична галузь не може розвиватися без якісної популяризації туристичних можливостей громади. Тут форми та засоби можуть бути найрізноманітнішими. Головне при виборі інструментів туристичної промоції – вибирати оптимальне співвідношення між вартістю і якістю. Враховуючи, що більшість потенційних туристів отримують інформацію для прийняття рішень про нові мандрівки через інтернет – необхідно створити веб-сайт (або веб-сторінки на сайті  громади) та тематичні сторінки у соціальних мережах для просування туристичних можливостей громади. Основні причини, які роблять необхідним створення веб-сайту, такі:

 • Сильна конкуренція за туристичні потоки в усьому світі вимагає створення певного уявлення про громаду, яке повинно відповідати потребам цільового сегменту туристів.
 • Туристи мають певні інформаційні потреби, і спеціалізований веб-сайт (веб-сторінки) повинен бути спроектований таким чином, щоб надавати необхідну інформацію.

Всі дії у рамках цього завдання мають відбуватися за участі фізичних осіб, підприємств, організацій, які отримують (або потенційно можуть отримувати) додаткові прибутки від надання туристичних послуг.

Діяльність у межах операційної цілі 1.2 повністю узгоджується зі стратегічною ціллю 2 Стратегії регіонального розвитку Волинської області на період до 2020 р.

 

Стратегічна ціль 2. Розвиток людського потенціалу та  сільських території

 

Майже половина мешканців громади проживає у сільських територіях. Голобська громада за структурою економіки є аграрною. Сільське господарство до недавнього часу забезпечувало такі ж високі обсяги виробництва, як і промисловість, хоч працевлаштовано в агро-секторі лише 16% працездатного населення. Сучасні високотехнологічні методи сільськогосподарського виробництва не потребують великої кількості робочих місць, як це було ще півстоліття тому. Сільські території останні кілька десятків років знаходяться під впливом цілого ряду проблем, серед яких – втрата значної кількості робочих місць, зменшення рівня доходів, погане забезпечення питною водою, застарілі очисні споруди, неналежна якість, або відсутність дорожнього покриття між населеними пунктами, слабка інформатизація. Ці проблеми є головною причиною міграції населення з сіл в міста, причому першими залишають село молоді люди та кваліфіковані працівники.

В останні роки проявилася очевидна тенденція занепаду традиційного села. Найважливішою причиною такого становища є низька якість життя у сільській місцевості, яке, поряд із низьким рівнем доходів населення й обмеженими економічними можливостями, характеризується також низьким рівнем якості й доступності різноманітних послуг, важливих для повсякденного життя – освітніх, культурних, з дозвілля, охорони здоров‘я. Стратегія розвитку Голобської громади передбачає проведення ряду проектів, які можуть вплинути на підвищення якості життя в селах. Особливий акцент таких проектів повинен робитися на залучення молоді до суспільно-виробничих та підприємницьких процесів у сільській місцевості, оскільки молодше населення є критично важливим для збереження села.

Діяльність у межах стратегічної цілі 2 повністю узгоджується зі стратегічною ціллю5 Стратегії регіонального розвитку Волинської області на період до 2020 р.

Досягнення стратегічної цілі пропонується через наступну структуру операційних цілей та завдань.

 

Операційна ціль 2.1. Підвищення доходів сільських домогосподарств

 

Завдання 2.1.1. Запровадження нових культур та технологій у дрібнотоварному с/г виробництві, у т.ч. у домогосподарствах

Досягнення завдання передбачається шляхом проведення таких заходів та проектів, як:

 • вивчення кон’юнктури ринку для виявлення переліку сортів рослин, вирощування яких не пов’язане зі складними технологіями та дозволятиме мешканцям сільських територій громади отримувати вищі прибутки у порівнянні з вирощуванням традиційної рослинницької продукції,
 • вивчення технологій вирощування та шляхів збуту нових с/г культур, підготовка навчально-інформаційних матеріалів для поінформування мешканців сільських територій,
 • відбір ініціативних представників сіл, які мають потенційну зацікавленість у вирощуванні нових сортів рослин,
 • підготовка та затвердження програми для забезпечення сільських домогосподарств насінням/саджанцями нових культур.

 

 

Завдання 2.1.2. Підтримка розвитку с/г кооперації

Досягнення завдання передбачається шляхом проведення таких заходів та проектів, як:

 • відбір ініціативних представників сіл, які мають потенційну зацікавленість у створенні кооперативу,
 • вивчення досвіду успішно діючих кооперативів Волині та інших регіонів України,
 • навчально-інформаційна кампанія, спрямована на формування у селах ініціативних груп та підвищення їх компетенції щодо організаційно-правових питань створення та управління кооперативом,
 • підготовка бізнес-моделей щодо створення сільськогосподарських кооперативів та пошук фінансування (ДФРР, інвестори, проекти МТД) на закупівлю основних засобів.

 

Операційна ціль 2.2. Розвиток інфраструктури сільських територій

 

Завдання 2.2.1. Покращення інфраструктури водозабезпечення та водовідведення сільських територій

Проблема посухи гостро постала для мешканців багатьох населених пунктів громади кілька років тому. У криницях і водоймах катастрофічно зменшується рівень води. Виходом із ситуації є розконсервація свердловин та побудова у селах водогонів,виготовлення схеми оптимізації системи водопостачання та водовідведення в смт Голоби. Першочергово планується провести відновлення водовідвідних каналів вулиць Залізнична, Вокзальна, Ковельська смт. Голоби.

 

Завдання 2.2.2. Покращення транспортної доступності для розблокування економічного або соціального розвитку сіл

Більшість сільських доріг з твердим покриттям давно не ремонтовані, з глибокими вибоїнами, що ускладнює рух автомобільного транспорту. Більша частина об’єктів придорожньої та туристичної інфраструктури не відповідають вимогам міжнародних норм та стандартів.

Першочергово потребують ремонту ділянки доріг, які пов’язані з функціонуванням ключових соціально-економічних об’єктів громади:

 • опорна школа,
 • лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини,
 • визначені концепцією управління ТПВ полігони ТПВ.

Таким чином, були визначені першочергово потребуючими ремонту наступні ділянки вуличних доріг в: Голобах, Поповичах, Дарівці, Погіньках, Вівчицьку.

 

Завдання 2.2.3. Покращення управління твердими побутовими відходами

Голобська селищна рада у сучасних умовах зіткнулася із труднощами, які стосуються поводження з ТПВ, основними з яких є:

 • зміна морфології ТПВ зі збільшенням частки компонентів, які не піддаються процесам біологічного розкладання;
 • низька інноваційно-інвестиційна активність суб’єктів господарської діяльності у сфері поводження з ТПВ;
 • низький рівень участі мешканців у сфері поводження з ТПВ, що знижує рівень роздільного збору відходів;
 • відмова власників житлових будинків приватної забудови укладати договори;
 • попадання у контейнери для ТПВ небезпечних та специфічних відходів.

Відсутність комплексного підходу в галузі поводження та видалення побутових відходів у населених пунктах Голобської громади, полігонів для розміщення ТПВ призвела до зростання числа стихійних сміттєзвалищ. Створення об’єднаної громади відкрило нові можливості для більш ефективного управління твердими побутовими відходами. Для досягнення завдання, передусім, доцільним є:

 • розроблення схеми санітарної очистки населених пунктів ОТГ, у т.ч. визначення зон збору, місць розміщення полігонів (поблизу смт Голоби,сіл: Дарівка, Новий Мосир, Старий Мосир);
 • повне охоплення території громади послугами зі збору та вивезення ТПВ;
 • оновлення контейнерного господарства та парку сміттєвозів, облаштування контейнерних майданчиків;
 • впровадження системи роздільного збирання ТПВ;
 • удосконалення нормативно-методичного, організаційного, інформаційного забезпечення сфери поводження з ТПВ;
 • підвищення рівня відповідальності та екологічної культури населення.

 Для ефективного управління твердими побутовими відходами було розглянуто ідею щодо придбання 1трактора з навісним обладнанням.

 

Операційна ціль 2.3. Підвищення якості життя у сільських територіях

 

Завдання 2.3.1. Підвищення якості послуг мережі освітніх закладів

Відповідно до державної концепції реформування середніх загальноосвітніх навчальних закладів, прогнозується оптимізація мережі. Передбачається, що у перспективі, надання повної загальної середньої освіти буде зосереджене у т.зв. опорних школах (ООЗ « НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» смт Голоби»), які зможуть забезпечити порівняно вищу якість послуг. У разі оптимізації мережі початкова ланка шкільної освіти залишиться без змін, а для учнів середнього та старшого шкільного віку буде забезпечене довезення автобусами до опорних шкіл. Для цього у період 2016-2026 рр. передбачається придбати 1 шкільних автобуси.

 

Завдання 2.3.2. Підвищення якості послуг закладів охорони здоров‘я

Основні сучасні потреби системи охорони здоров’я – слабка матеріально-технічна база, застаріла інфраструктура, які не дозволяють ефективно здійснювати діагностування хвороб на ранніх стадіях, а також проводити профілактику для недопущення захворювань. Основний акцент у рамках стратегічного завдання 2.3.2. – розвиток первинної медико-санітарної ланки та акцентування на профілактичній роботі фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій загальної практики сімейної медицини – для наближення якісної кваліфікованої медичної допомоги до кожної людини за місцем її проживання.

Для підвищення якості надання послуг у сфері охорони здоров’я доцільним є придбання обладнання для покращення надання лікувально-діагностичних послуг, своєчасне проведення заходів з профілактичного щеплення населення, контроль підтримання в належному санітарно-епідеміологічному та технічному стані шахтних колодязів.

 

Завдання 2.3.3. Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб та здорового способу життя

Сфера забезпечення культурних потреб громади потребує більш активного регулювання. Передусім, належить провести інвентаризацію закладів культури (бібліотеки, клуби) для прийняття рішення щодо оптимізації мережі та покращення кадрового забезпечення. Ефективність роботи працівників сфери культури повинна визначатися на основі досягнення ними попередньо запланованих результатів. Той самий підхід повинен бути застосований для покращення матеріально-технічної бази закладів культури – лише для досягнення запланованих результатів. Одним з можливих нових напрямків діяльності закладів культури може бути відкриття громадських центрів доступу до Інтернет.

Для розширення можливостей щодо забезпечення здорового способу життя на базі стадіону «Дружба» варто проводити відкриті першості та розіграші кубків з міні-футболу, волейболу, настільного  тенісу, шашок, шахмат, а також фестивалі фізичної культури і спорту.

Зважаючи на обмеженість бюджетного фінансування, першочергове право на покращення матеріально-технічної бази повинні отримати ті села, які забезпечать співфінансування від мешканців.

 

 

 

Завдання 2.3.4. Підвищення поінформованості та самоорганізації сільського населення

Мешканці сільських територій залишаються найменш поінформованими про новини громади та діяльність місцевої влади, що призводить до обмеження їх розвиткових можливостей. Для досягнення завдання передбачається:

 • на першому етапі створити інформаційну електронну розсилку новин громади. У селах мають бути обладнані інформаційні зони, для розміщення новин у друкованому вигляді на стенді,
 • на другому етапі можливою є реалізація проектів, які базуватимуться на самоорганізації мешканців, наприклад, покращення благоустрою сільських громад, управління твердими побутовими відходами, підтримка збуту та переробки агропродукції, кооперація тощо.

Варто додати, що якість виконання першого етапу цього завдання матиме суттєвий вплив на ефективність значної частини стратегічних ініціатив, спрямованих на підвищення доходів мешканців сільських територій, управління твердими побутовими відходами, розвиток туризму та ін. Суттєвим фактором, який посилює самоорганізацію мешканців, є застосування конкурсних механізмів – доступ до суспільних благ повинен бути забезпечений за прозорими правилами, передусім для тих сіл, які демонструватимуть більш активну участь мешканців (наприклад, вносять своє співфінансування, безоплатну працю на користь громади, забезпечення утримання об’єктів інфраструктури тощо).  

 

Скачати повну версію (версія для друку)


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь