Пояснювальна записка до рішення Голобської об'єднаної територіальної громади „Про бюджет Голобської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік”

Дата: 07.04.2020 08:37
Кількість переглядів: 1293

Фото без опису

Проєкт рішення об»єднаної територіальної громади „Про бюджет Голобської об»єднаної територіальної громади на 2020 рік” підготовлено відповідно до Основних напрямків бюджетної політики на 2020 – 2022 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 315-р, Основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 555(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 року №883), особливостей складання розрахунків до проектів бюджетів на 2020 рік, повідомлених листом Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року № 05110-14-21/20720, та Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік”.

Рішення сформовано з урахуванням нової Типової форми рішення про місцевий бюджет, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 669 зі змінами, та нових підходів щодо кодування бюджетних програм, визначених наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2018 року № 729.

У 2019 році Мінфіном вперше Типова форма рішення про місцевий бюджет затверджена офіційно відповідним наказом. При цьому, оновлена типова форма рішення передбачає розширення та упорядкування інформації щодо показників бюджету, які наводяться у тексті рішення, та окремі зміни у додатках до нього, у першу чергу, щодо відображення у додатку 5 до рішення міжбюджетних трансфертів, отриманих з інших місцевих бюджетів.

Наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 внесено зміни до структури коду бюджетних програм. Якщо у 2018 році планування витрат у місцевих бюджетах здійснювалось за програмами і підпрограмами, то з урахуванням внесених змін, бюджетні призначення для головних розпорядників коштів у рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік формуються лише за бюджетними програмами.

Код бюджетної програми складається з семи знаків:

перші два визначають ознаку головного розпорядника коштів місцевого бюджету згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів;

третій – відповідального виконавця бюджетної програми;

чотири останні – бюджетну програму згідно з параметрами, визначеними в Типовій програмній класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТПКВК).

Мінфіном готуються зміни також і до бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Разом з тим, враховуючи відсутність на даний час відповідних змін до бюджетної класифікації видатків, з метою забезпечення складання проекту селищного бюджету в обмежені терміни, при формуванні проекту рішення спеціалістами селищної ради використано діючу бюджетну класифікацію.

 

Головним завданням на 2020 рік залишається своєчасне надходження податків до бюджету, що забезпечить функціонування і розвиток Голобської ОТГ.

До загального фонду бюджету об»єднаної територіальної громади за 10 місяців 2019 року надійшло 15753,4 тис.грн власних і закріплених доходів при планових річних показниках 18060,9 тис.грн, що становить 87,2 відсотка до уточненого річного бюджетного призначення. Бюджет об»єднаної територіальної громади за власною доходною базою до затверджених за звітний період призначень виконано на 102,8 відсотка. Планові показники власних надходжень за 10 місяців 2019 року становлять 15318,8 тис.грн, фактично поступило 15753,4тис.грн., що на 924,6 тис.грн. більше від надходжень за відповідний період 2018 року.

Надходження до спеціального фонду бюджету об»єднаної територіальної громади забезпечено на 211,8 відсотка до затверджених показників на рік з урахуванням змін. При плані 1175,7 тис.грн. надійшло 2490,0 тис.грн.

За 10 місяців 2019 року з державного бюджету до загального фонду селищного бюджету надійшло 33676,9 тис.грн. офіційних трансфертів, що на 3154,6 тис.грн. більше в порівнянні за відповідний період 2018 року

Пріоритетом у виконанні видаткової частини бюджету Голобської об»єднаної територіальної громади у 2020 році залишається питання своєчасної виплати заробітної плати, проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, забезпечення соціальних виплат. Видаткова частина загального фонду бюджету об»єднаної територіальної громади за 10 місяців 2019 року складає 42017,1 тис.грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 26850,6 тис.грн. або на 68,2 відсотка до запланованого річного призначення із урахуванням змін. Використання коштів на оплату енергоносіїв за 11 місяців 2019 року становить 1956,6 тис.грн. Видатки на придбання продуктів харчування по дитячих дошкільних установах та загальноосвітніх школах складають 361,2 тис.грн.

Протягом 2019 року забезпечувалась своєчасна виплата заробітної плати з нарахуваннями, при цьому дотримані вимоги ст.25 ЗУ «Про державний бюджет України на 2019 рік».

 

Доходи селищного бюджету

 

Розрахунок дохідної частини бюджету Голобської об»єднаної територіальної громади на 2020 рік здійснено відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України із врахуванням тенденцій відновлення економічного зростання господарського комплексу громади. Основою для формування прогнозних показників бюджету об»єднаної територіальної громади на 2020 рік стали пропозиціі Ковельської об’єднаної державної податкової інспекціі та його очікуване виконання за 2019 рік.

Дохідна частина бюджету Голобської об»єднаної територіальної громади на 2020рік сформована в загальній сумі 54328492 гривень у тому числі:

 

загальний фонд 53177308,00 гривень;

з них:

власні надходження 19876508,00 гривень;

базова дотація 8466600,00 гривень;

додаткова дотація 1799000,00 гривень;

освітня субвенція 21502500,00 гривень;

медична субвенція 1532700,00 гривень;

 

спеціальний фонд 1151184,00 гривні.

 

Основним джерелом доходів загального фонду є податки та збори на доходи фізичних осіб, обсяг яких прогнозується у сумі 11248023,00 гривні, що становить 56,6% від прогнозного показника власних доходів загального фонду 2020 року.

При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано оподаткування доходів фізичних осіб ставкою 18 відсотків та надання податкової соціальної пільги на рівні 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 2470,00 гривень (1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Враховуючи ріст мінімальної заробітної плати у наступному році до 4723,00 гривень право на податкову соціальну пільгу матимуть лише платники податку із неповною зайнятістю або пальгові категорії платників (що утримують 2-х і більше дітей, інваліди І і ІІ груп,одинокі матері і ін.).

Прогнозні надходження податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік розраховані із урахуванням підвищення мінімальноі заробітної плати, прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

Левову частку надходжень до бюджету складає податок на майно 4271200,00 гривень, зокрема, плата за землю на 2019 рік обрахована в сумі 4000000,00 гривень, що

на 117,3% перевищує планові показники 2019 року. Розрахунок вищезгаданого податку проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Збільшення надходжень податку (плати за землю) зумовлено:

збільшенням площ щодо яких проведена грошова оцінка земель;

проведенням інвентаризації земельних ділянок, наданих у користування та оренду;

проведення індексації нормативної грошової оцінки землі;

переглядом укладених угод оренди землі та розміру орендної плати.

Прогнозна сума єдиного податку на 2020 рік становить
2140000,00 гривні і збільшується порівняно із очікуваним показником
у 2019 році на 171740,00 гривень.

Відповідно до Закону України від 05.07.2012 № 5083-VІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» розширено коло платників єдиного податку (додані п’ята та шоста групи).

Також з 2015 року розширено базу оподаткування єдиного податку, зокрема віднесено фіксований с/г податок до складу єдиного податку та знято мораторій на щорічну індексацію бази оподаткування податку (нормативної грошової оцінки землі), який діяв з 1995 року.

Важливою складовою наповнення бюджету є акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, прогнозована сума якого становить 982185,00 гривень, з них : податок від реалізації пального – 292185,00 гривень, податок від роздрібненої торгівлі підакцизними товарами – 690000,00 гривень.

Крім того наповнення селищного бюджету буде здійснюватись за рахунок:

  • надходжень від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) - 270000,00 гривень, що на 54000,00 гривень більше планових показників 2019 року;

  • від рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення – 200000,00 гривень, що на 470000,00 гривень менше планових показників 2019 року;

  • державного мита - 2100,00 гривень;

  • адмінштрафів , санкцій - 8000,00 гривень;

  • надання адмінпослуг – 675000,00 гривень, в порівнянні з плановими показниками 2019 року збільшено на 341100,00 гривень, де основним джерелом доходів є надання послуг з видачі дозволів на закордонні перевезення – 400000,00 гривень, виготовлення паспортів – 270000 гривень.

Основним джерелом спеціального фонду бюджету об»єднаної територіальної громади є власні надходження бюджетних установ, які на 2020 рік обраховані в сумі ,00 гривень.

 

Видатки бюджету Голобської об»єднаної територіальної громади

 

Проект бюджету об»єднаної територіальної громади на 2020 рік складено з урахуванням вимог програмно-цільового бюджетування на підставі поданих головними розпорядниками коштів селищного бюджету бюджетних запитів

Усього витрати бюджету об»єднаної територіальної громади у 2020 році складають 54328492,0 гривень , в тому числі : видатки загального фонду – 53177308,00 гривень, видатки спеціального фонду –1151184,00 гривні.

Фонд оплати праці працівників установ і закладів бюджетних галузей за загальним фондом обрахований у загальній сумі 36875,7 тис. гривень, що становить 59,0% відсотка всіх видатків бюджету об»єднаної територіальної громади і враховує виплати за посадовими окладами, доплати і надбавки обов’язкового характеру, матеріальну допомогу на оздоровлення, допомога на вирішення соціально - побутових питань, винагорода педагогічним працівникам, премії до професійних свят. При плануванні бюджету передбачено кошти для проведення індексації заробітної плати працівникам установ Голобської об»єднаної територіальної громади.

При підготовці бюджету об»єднаної територіальної громади враховано встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року у розмірі 4723,00 гривні на місяць(+13,2% до попереднього року) та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 2102,00 гривні(+9,4% до попереднього року).

У 2020 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць пропонується встановити у розмірі: з 1 січня 2020 року -2027,00 гривні, з 1 липня -2118,00 гривень, з 1 грудня – 2189,00 гривень.

Змінами до Кодексу законів про працю України визначено, що мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. При цьому, мінімальний посадовий оклад встановлюється у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб з 1 січня 2020 року пропонується встановити у розмірі - 2020,00 гривня.

Змінами до Закону України «Про оплату праці» передбачено, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров»я, за роботу в нічний та надурочний час, розїздний характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат.

Видатки на оплату енергоносіїв і комунальних послуг розраховані з урахуванням фактичного споживання у 2020 році, діючих на даний час цін і тарифів та особливостей кожного закладу у частині проведених заходів з енергозбереження. Планові асигнування у загальному фонді селищного бюджету за цією статтею бюджетних витрат становлять 1873913,00 гривень.

Передбачені витрати на поточне утримання установ з урахуванням потреби забезпечення належного рівня роботи бюджетних закладів та здійснення ними відповідних суспільних функцій.

 

 

Органи місцевого самоврядування

 

У розрахунках бюджету Голобської об»єднаної територіальної громади на 2020 рік видатки по головному розпоряднику коштів – селищній раді передбачені у загальній сумі 6962466,00 гривень в тому числі по загальному фонду – 6906926,00 гривень, що на 1092296,00 гривень більше від уточнених бюджетних призначень 2019 року. По спеціальному – 55540,00 гривень.

Видатки на виплату заробітної плати працівникам з нарахуваннями на 2020 рік передбачені у сумі 6348487,00 гривень, що на 1330951,00 гривню більше уточнених призначень 2019 року(в 2020 році в розрахунок заробітної плати працівників селищної ради включено 5,5 ставки робітників комунального господарства, фонд заробітної плати яких склав 425000 гривень).

В розрахунок річного фонду оплати праці по органах місцевого самоврядування враховані: оклад, ранг, надбавки за вислугу років, премії, матеріальна допомога на оздоровлення та матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати, премія до професійного свята в межах посадового окладу.

Видатки на оплату енергоносіїв і комунальних послуг розраховані з урахуванням діючих тарифів на даний час із врахуванням встановлених лімітів та приміненням коефіцієнта росту вартості. Такі асигнування становлять 272748,00 гривень.

Витрати на поточне утримання установи передбачені в сумі 285691,00 - гривня.

Кошти в сумі 54540 гривень, що надійдуть до спеціального фонду бюджету від оренди майна будуть використані на поточні видатки установи.

 

Управління гуманітарної сфери

 

У розрахунках бюджету Голобської об»єднаної територіальної громад и на 2020 рік на утримання органів управління гуманітарної сфери передбачено 1356442,00 гривні, що на 188010,00 гривень більше від уточнених бюджетних призначень 2019 року. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 1316742,00 гривні, що на 214810,00 гривень більше від уточнених бюджетних призначень 2019 року.

Витрати на поточне утримання установи передбачені в сумі 39700,00 гривень.

 

Освіта

 

У розрахунку по освітній галузі враховано зміни, що вносяться до чинного бюджетного законодавства з 1 січня 2020 року щодо джерел фінансування окремих видатків по галузі «Освіта».

По закладах загальної середньої освіти Голобської ОТГ на 2020 рік плануються видатки в в сумі 28586452 ,00 гривні , у тому числі по загальному фонду –27889592 ,00 гривні та по спеціальному – 696860,00 гривень.

Фонд оплати праці педагогічних працівників обрахований в сумі 21502500,00 гривень і буде фінансуватись за рахунок освітньої субвенціі. В межах зазначеного ресурсу заплановано посадові оклади з обов’язковими надбавками та доплатами, щорічна винагорода в межах посадового окладу, надбавка за престижність в розмірі 10%( педагогічним працівникам «Нової Української школи» - престижність обрахована в розмірі 20%) посадового окладу, матеріальна допомога на оздоровлення в межах посадового окладу.

Розрахунок на оплату праці обслуговуючого персоналу проведено із врахуванням розміру мінімальної заробітної плати в сумі 4723,00 гривні та посадового окладу працівника І-го тарифного розряду – 2102,00 гривні, також передбачені всі надбавки і доплати обов»язкового характеру, доплата до мінімальної заробітної плати, матеріальна допомога на оздоровлення в межах посадового окладу, премія до професійного свята в межах посадового окладу. Фонд заробітної плати обслуговуючого персоналу становить 4917797,00 гривень.

Відповідно до статті 5 Закону України від 26.04.2001 року №2401-111 «Про охорону дитинства» заплановані видатки на харчування розрахунок яких проведено з урахуванням натуральних норм та очікуваних контингентів учнів. Безкоштовно, за кошти місцевого бюджету, харчуються діти пільгових категорій ЗОШ 1-3 ступенів: діти учасників АТО, діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, діти з малозабезпечених сімей (учні 1-4 класів), діти з особливими освітніми потребами (інклюзія), діти з особливими освітніми потребами, діти-сироти.

Обсяг видатків на харчування дітей в загальноосвітніх школах на 2020 рік по загальному фонду місцевого бюджету спланований у розмірі 117640,00 гривень з розрахунку 8,0 грн. в день на одну дитину,( 10,00 грн. харчування дітей-сиріт). У ЗОШ 1 ступеня, а саме: ЗОШ с. Малий Порськ, с. Майдан, с. Новий Мосир такі діти харчуються на 4 грн. в день ( сухий пайок) . Інші учні учнів харчуватимуться за рахунок батьківської плати (вартість гарячого харчування 8,00 гривень, в ЗОШ с Радошин – 6,00 гривень). Батьківську плату передбачено в сумі 696560,00 гривень

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв плануються в загальній сумі 508385,00 гривень. Обсяг видатків на розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги визначений, з урахуванням росту тарифів та очікуваного споживання у 2020 році.

Інші поточні видатки по загальноосвітніх закладах складуть 838270,00 гривень, з них 538700,00 гривень на заправку, ремонт та утримання шкільних автобусів.

 

На утримання дошкільної освіти смт. Голоби та с. Радошин на 2020 рік обраховані видатки в обсязі 5087636 ,00 гривень, з них видатки загального фонду – 4733016,00 гривень, спеціального фонду –347500 ,00 гривень.

Фонд заробітної плати на 2020 рік становить 4042812,00 гривня . При обрахуванні заробітної плати враховані оклади, надбавки та доплати обов»язкового характеру, надбавка за престижність праці педагогічним працівникам в розмірі 10% від посадового окладу , матеріальна допомога на оздоровлення та премія до професійного свята в межах посадового окладу.

На харчування дітей із загального фонду місцевого бюджету обраховано 382800,00 гривень(ДНЗ Голоби – 308550,00 грн., ЗДО Радошин -74250,00 грн.) , із спеціального фонду – 346500,00 гривень (батьківська плата). Вартість харчування однієї дитини в день: ясельна група – 20,00 гривень; дитячий садок -25,00 гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв плануються видатки в загальній сумі 183199,00 гривень. Інші видатки становлять 124205,00 гривні.

 

Для функціонування центру розвитку та творчості дітей і юнацтва, який утворено внаслідок об’єднання позашкільних закладів освіти та станції юних туристів, передбачено на 2020 рік 595934,00 гривень. Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу складають 568202,00 гривня . При обрахуванні заробітної плати враховані: оклади, надбавки та доплати обов’язкового характеру, надбавка за престижність в розмірі 10% від посадового окладу, матеріальна допомога на оздоровлення, премія до професійного свята в межах посадового окладу.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв плануються в сумі 2052,00 гривень.

Інші поточні видатки складають 25680,00 гривень.

 

На утримання Голобської школи естетичного виховання дітей в 2020 році передбачено кошти в сумі 1850070,00 гривень, у тому числі : за рахунок загального фонду -1818070,00 гривень, спеціального фонду – 32000,00 гривень (батьківська плата)

Фонд заробітної плати складає 1786280,00 гривень. При розрахунку заробітної плати враховані : оклад, надбавки та доплати обов’язкового характеру , надбавка за престижність 10% посадового окладу, матеріальна допомога на оздоровлення та винагорода до професійного свята в межах посадового окладу.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв обрахована в сумі 10260,00 гривень.

Інші поточні видатки на функціонування установи – 21530,00 гривень.

Кошти в сумі 32000,0 гривень, що надійдуть до спеціального фонду, як батьківська плата, кошти будуть використані на придбання матеріалів для ремонту приміщень, придбання музичних інструментів, канцелярських товарів.

На виконання Комплексної програми розвитку освіти Голобської ОТГ на 2018-

2022 роки передбачено видатки в сумі 26000 гривень. Кошти передбачені на виплату стипендій обдарованим дітям, переможцям олімпіад, конкурсів та інше.

Для забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування,яким виповнилось 18 років – 3620,00 гривень (допомога 2 дітям по 1810,00 гривень).

На оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій в 2020 році видатки складуть 35000,00 гривень з місцевого бюджету на умовах співінансування до субвенції з обласного бюджету.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

 

Видатки на фунціонування закладу соціального захисту і соціального забезпечення Голобської об»єднаної територіальної громади в 2020 році обраховано в сумі 1964422,00 гривні. Фонд заробітної плати складє 1940422,00 гривні. В обрахунок заробітної плати включено: посадові оклади, доплати і надбавки обов’язкового характеру, надбавка за складність і напруженість в роботі, премії, матеріальна допомога на оздоровлення та премія до професійного свята в межах посадового окладу. Інші поточні видатки на утримання установи становлять 24000,00 гривень.

На заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, на ремонт житла дітям-сиротам на 2019 рік передбачено 30000,00 гривень.

На інші заходи соціального захисту населення передбачено 150100,00 гривень.

 

На організацію та проведення громадських робіт у 2020 році обраховано видатки в сумі 93635,00 гривень на заробіну плату з нарахуваннями робітникв зайнятих на громадських роботах ( 5 робітників на 6 місяців за умови спів фінансування з міськайонним центром зайнятості 50х50).

 

Культура

 

Видатки на утримання будинків культури та інших клубних закладів в 2020 році по Голобській об»єднаній територіальній громаді складуть 1807959,00 гривень. В тому числі: кошти загального фонду – 1794819,00 гривень, кошти спеціального фонду – 13140 ,00 гривень. Фонд оплати праці працівників культури по загальному фонду становитиме 1562982,00 гривень. При обрахуванні видатків на заробітну плату враховано : посадові оклади, надбавка за вислугу років, доплата до мінімальної заробітної плати, одноразова матеріальна допомога на оздоровлення та премія до професійного свята в межах посадового окладу.

Обсяг видатків на енергоносії по закладах культури обрахований в сумі 181557,00 гривень.

Видатки по незахищених статтях на утримання закладів культури (придбання господарчих матеріалів, канцтоварів) обраховані в сумі 50280,00 гривень.

Кошти в сумі 13140,00 гривень, що надійдуть до спеціального фонду від проведення культурних заходів, будуть спрямовані на придбання матеріалів та оплату інших послуг.

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва на 2020 рік обраховані в сумі 52150,00 гривень.

 

На функціонування Голобської публічної бібліотеки та її утримання заплановані видатки в розмірі 745747,00 гривень. В тому числі: кошти загального фонду – 744247,00 гривень, кошти спеціального фонду -1500,00 гривень. Заробітна плата з нарахуваннями складає 582616,00 гривень. При обрахуванні заробітної плати враховано : посадові оклади, надбавки та доплати обов’язкового характеру, матеріальна допомога на оздоровлення та премія до професійного свята в межах посадового окладу. Вартість комунальних послуг і енергоносіїв становить 112436,00 гривень. Інші поточні видатки на утримання установи – 49195,00 гривень. Кошти в сумі 1500 ,00 гривень, що надійдуть до спеціального фонду від надання платних послуг будуть використані для придбання канцелярських товарів.

 

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ.

 

На фінансування забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров»я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону на 2020 рік в бюджеті об»єднаної територіальної громади передбачено 42950,00 гривень.

Обсяг бюджетних асигнувань створює передумови для подальшого розвитку галузі, збереження та розвиток фізичної культури та спорту , впровадження масової фізкультурно-оздоровчої роботи та заходів щодо здорового способу життя.

 

Благоустрій

 

Видатки на благоустрій населених пунктів обраховано по загальному фонду у сумі 682851,00 гривень, в тому числі:

- оплата електроенергії по вуличному освітленню - 575196,00 гривень;

- інші видатки (придбання: лампочок енергозберігаючих, бензину, мастила, запчастини до бензопили ремонт вул.освітлення, послуги за вишку та ін.) - 107385,00гривень.

 

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

 

В проекті селищного бюджету на утримання та розвиток транспортної інфраструктури в 2020 році передбачено кошти в сумі 89000,00 гривень. : на розчистку розчистку доріг від снігу – 60000,00 гривень; вивіз сміття з обочин доріг – 20000,00 гривень; ремонт дорожнього освітлення, заміна ламп – 9000,00 гривень.

 

 

Кошти в сумі 45000,00 гривень передбачені з місцевого бюджету на поповнення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх недопущення в обсязі достатньому для оперативного реагування на надзвичайні ситуації об’єктивного і місцевого рівня.

 

Для забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони с. Радошин в бюджеті Голобської об»єднаної територіальної громади передбачено 371135,00 гривень. Фонд заробітної плати складає 325855,00 гривень. При обрахуванні фонду оплати праці враховано: посадові оклади, доплати та надбавки обов’язкового характеру, матеріальна допомога на оздоровлення та матеріальна допомога до професійного свята в межах посадового окладу.

Обсяг видатків на енергоносії обрахований в сумі 8080,00 гривні, інші поточні видатки складають 37200,00 гривень.

На заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення на 2020 рік в місцевому бюджеті передбачені кошти в сумі 15000,00 гривень.

Для запобігання надзвичайних ситуацій в місцевому бюджеті Голобської селищної ради створено резервний фонд в сумі 30000 гривень.

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

 

Кошти, що передаються з місцевого бюджету у вигляді субвенції до бюджетних установ району обраховані в сумі 3707399,00 гривень, у тому числі:

 

відділу освіти – 151950,00 гривень, з них:

методична робота(на 1 півріччя 2020 року) - 84950,00 гривень;

ДЮСШ Голоби (на 1 півріччя 2020року)- 67000,00 гривень.

 

Колодяжне ( інклюзивний центр) - 24080,00 гривні.

Дубова – тер.центр (Облапи) - 536568,00 гривень.

Управління соцзахисту – 88506,00 гривень, в т.ч.:

«Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» відповідно до ЗУ «Про соціальні послуги» - 51106,00 гривень;

Компенсація послуг зв’язку – 37400,00 гривень.

МТМО – 1373595,00 гривень

Кошти, що надійдуть до місцевого бюджету у вигляді медичної субвенції в сумі 1532700,00 гривень будуть передані у бюджет м.Ковеля на утримання медичних закладів. Медична субвенція виділена на 1 квартал 2020 року

 

Спеціальний фонд

 

Видаткова частина спеціального фонду обраховано на 2019 рік у сумі ,00 гривень,

Кошти, що надійдуть по закладах освіти : від плати батьків за харчування дітей- 1043060,00 грн. , за реалізацію банок - 1300,00 грн. , від плати за навчання в сумі 32000,00 гривень, будуть використані:

 

- на харчування дітей батьківська плата - 1043060,00 гривень,

- на передплату періодичних видань - 3000,00 гривень,

- придбання господарських товарів - 5500,00 гривень.

- придбання канцтоварів - 24800,00 гривень

Кошти в сумі 53868 гривні, що надійдуть від оренди майна

будуть використані:

- на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту по

селищній раді - 58068 гривні;

- на підписку періодичних видань - 6000 гривень;

- на оплату електричної енергії по сел.раді - 3000 гривень;

- заміна і заправка катріджів, барабанів до принтерів - 16000 гривень;

- придбання канцтоварів, паперу, бланків - 23000 гривень;

 

Кошти в сумі 12900 гривень, що надійдуть за продажу квитків від проведення культурних заходів будуть використані :

- на придбання канцтоварів, матеріалів по закладах культури Голобської ОТГ 8100 гривень;

- на заправку картриджів та ремонт аудіоапаратури 4800гривень.

Кошти в сумі 1800 гривень, що надійдуть від платних послуг по Голобській публічній бібліотеці будуть використані на придбання канцелярських матеріалів.

Кошти в сумі 20000,00 гривень, що надійдуть від оренди приміщення та батьківської плати (школа естетичного виховання дітей):

- на придбання матеріалів - 20000,00 гривень.

 

 

 Спеціаліст 1 категорії-економіст                                        І.Наумчик


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь