ГОЛОБСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

 

                ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА,ПРОМИСЛОВОСТІ,ТРАНСПОРТУ,ЗВ’ЯЗКУ,

РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН,ЕКОЛОГІЇ,РАЦІОНАЛЬНОГО

               ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

                                     П Р О Т О К ОЛ № 1

                      

25 листопада 2020 року

 

         ГОЛОВА КОМІСІЇ:

КУДАЦЬКИЙ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

         ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

Андрощук Володимир Федорович

Данилюк  Валентина Іванівна

Зиц Вадим Юрійович

Кривальчук  Галина Миколаївна

 

 

                 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про обрання заступник голови постійної комісії.

      Інформує: Кудацький М.В. – голова постійної комісії

 

  1. Про обрання секретаря постійної комісії.

      Інформує: Кудацький М.В. – голова  постійної комісії

 

СЛУХАЛИ: Кудацького М.В. « Про обрання заступника голови постійної комісії».

Відповідно до Положення про постійні комісії Голобської селищної ради заступник голови постійної комісії обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшості голосів від загального складу комісії, за пропозицією голови комісії.

 

Вношу пропозицію заступником голови постійної комісії обрати Данилюк Валентину  Іванівну.

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

Рішення прийняти

За 5, проти-, утрималис-, не голосували-.

Рішення № 1/ 1 /додається/

 

                                -2-

 

 

СЛУХАЛИ: Кудацького М.В. « Про обрання секретаря постійної комісії».

 

Відповідно до  Положення про постійні комісії Голобської селищної ради секретар постійної комісії обирається із члені комісії на першому пленарному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії, за  пропозицією голови комісії.

 

Вношу пропозицію секретарем постійно комісії обрати Кривальчук Галину Миколаївну.

 

Постійна комісія вирішила:

Рішення прийняти

За 6, проти-, утримались-, не голосували-

Рішення № 1/ 2 /додається/

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                     Микола КУДАЦЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

ГОЛОБСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

 

                ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА,ПРОМИСЛОВОСТІ,ТРАНСПОРТУ,ЗВ’ЯЗКУ,

РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН,ЕКОЛОГІЇ,РАЦІОНАЛЬНОГО

               ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

                                          Р І Ш Е Н Н Я

                      

25 листопада 2020 року         смт Голоби                 № 1/ 1

 

Про обрання заступника голови постійної комісії

 

     Відповідно до Положення про постійні комісії Голобської селищної ради  затвердженого рішенням сесії 25.11.2020 року за № 1/5, постійна комісія вирішила:

 

Обрати заступником голови постійної комісії з питань сільського господарства, промисловості, транспорту, зв’язку, регулювання земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів Данилюк Валентину Іванівну.

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                 Микола КУДАЦЬКИЙ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

ГОЛОБСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

 

                ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА,ПРОМИСЛОВОСТІ,ТРАНСПОРТУ,ЗВ’ЯЗКУ,

РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН,ЕКОЛОГІЇ,РАЦІОНАЛЬНОГО

               ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

                                             Р І Ш Е Н Н Я

                      

25 листопада 2020 року         смт Голоби                               № 1/2

 

Про обрання секретаря постійної комісії

 

    Відповідно до Положення про постійні комісії Голобської селищної ради

затвердженого рішенням сесії 25.11.2020 року за № 1/5, постійна комісія вирішила:

 

Обрати секретарем постійної комісії з питань сільського господарства, промисловості, транспорту, зв’язку, регулювання земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів Кривальчук Галину Миколаївну.

 

 

 

Голова постійної комісії                                Микола КУДАЦЬКИЙ